Hợp tác xã bắt buộc phải có sổ đăng ký thành viên hay không?

Ngày hỏi:11/11/2020

Tôi là Hoàng, ở Tân Phú. là sáng lập viên hợp tác xã, hợp tác xã chúng tôi mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Tôi đang thắc mắc, chúng tôi có cần làm sổ đăng ký thành viên hay không? Và nội dung sổ đó là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 25 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sổ đăng ký phải có các nội dung sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký;

   - Thông tin về thành viên, hợp tác xã thành viên bao gồm:

   + Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân hoặc người đại diện cho hộ gia đình;

   + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký của thành viên là pháp nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật đối với thành viên là pháp nhân đó;

   + Tên, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên đó;

   - Giá trị vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên; thời điểm góp vốn;

   - Số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp của từng thành viên, hợp tác xã thành viên;

   - Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

   - Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Như vậy, đối chiếu trường hợp của bạn bắt buộc phải lập sổ đăng ký thành viên và nội dung sổ được quy định như trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn