Họp tác xã buộc phải lưu giữ những tài liệu nào?

Ngày hỏi:07/08/2020

Trong việc kinh doanh hoạt động của Hơp tác xã, thì pháp luật có quy định bắt buộc HTX phải lưu giữ những giấy tờ, tài liệu nào không? hay tùy thuộc vào quy chế nội bộ của HTX đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Họp tác xã buộc phải lưu giữ những tài liệu nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 10 Luật hợp tác xã 2012 quy định Hợp tác xã phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

   - Điều lệ, điều lệ sửa đổi, bổ sung và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; số đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên;

   - Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa; giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện;

   - Tài liệu, giấy xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Đơn xin gia nhập, giấy chứng nhận góp vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên; biên bản, nghị quyết của hội nghị thành lập, đại hội thành viên, hội đồng quản trị; các quyết định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo và các tài liệu khác của hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

   - Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

   Trên đây là những giấy tờ, tài liệu mà HTX phải lưu giữ trong quá trình hoạt động của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn