Hợp tác xã có bắt buộc phải có kiểm soát viên hay không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Cho tôi hỏi theo quy định tại Việt Nam thì hợp tác xã đã thành lập ban kiểm soát thì có bắt buộc phải có thêm kiểm soát viên không? Mong tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 29 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

   Như vậy, đối chiếu với quy định trên có thể thấy hợp tác xã không phải bầu kiểm soát viên khi đã thành lập ban kiểm soát.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn