Hợp tác xã quy mô thành viên vừa có bao nhiêu thành viên?

Ngày hỏi:11/03/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì hợp tác xã quy mô thành viên vừa phải có bao nhiêu thành viên? Hợp tác xã tôi có khoảng 500 thành viên có thuộc hợp tác xã quy mô thành viên vừa không? Nhờ Ban biên tập hỗ trợ! Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/04/2020) quy định hợp tác xã quy mô thành viên vừa như sau:

   Căn cứ theo số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại thành:

   - Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ là hợp tác xã có dưới 50 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên;

   - Hợp tác xã quy mô thành viên lớn là hợp tác xã có từ trên 1.000 thành viên trở lên;

   => Như vậy căn cứ theo quy định trên thì hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên. Và hợp tác xã Bạn có khoảng 500 thành viên thì thuộc hợp tác xã quy mô thành viên vừa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn