Hướng dẫn thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo

Ngày hỏi:01/11/2018

Trước đây công ty tôi có thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty cho Phòng đăng ký kinh doanh thời hạn là 12 tháng. Giờ chưa tới thời hạn nhưng công ty tôi muốn quay trở lại hoạt động kinh doanh thì thủ tục như thế nào? Chúng tôi đã tạm ngừng kinh doanh được 08 tháng rồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

   Việc quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP và một số quy định pháp luật khác có liên quan.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì thủ tục quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo của doanh nghiệp thực hiện như sau:

   Bước 1: Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo phải thông báo bằng văn bản về việc doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

   Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.

   Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

   Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn