Hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp giảm thuế thu nhập năm 2011

Ngày hỏi:01/12/2011

Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại-Sản xuất Lan Anh Hoa Cương (KCN Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về việc giảm thuế TNDN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Long An tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, điều 5, Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

   “Trong cùng một thời gian nếu doanh nghiệp được hưởng các mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

   Trong trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi”.

   Theo hồ sơ Công ty cung cấp thì Công ty vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo chính sách đầu tư vừa được giảm 30% theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội, căn cứ hướng dẫn trên thì số thuế TNDN giảm 30% theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 được tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được hưởng ưu đãi.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn