Hướng dẫn xác định mức doanh thu không phải nộp thuế

Ngày hỏi:03/01/2012

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc khi xác định mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP đã hướng dẫn về xác định mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

   Tại Điều 2 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động quy định như sau:

   - Mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

   - Mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

   - Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

   - Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

   Căn cứ hướng dẫn trên, căn cứ xác định mức doanh thu theo tháng không phải nộp thuế theo phương pháp khoán dựa trên mức lương tối thiểu chung và tỷ lệ chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn