Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của VIETTEL được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Thanh Thương, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Tài chính – Kế toán. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của VIETTEL được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thanh.thuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của VIETTEL được quy định tại Điều 68 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Năm tài chính của VIETTEL bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

   2. Các công ty con phải lập và trình VIETTEL báo cáo tài chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính pháp lý của số liệu báo cáo tài chính trình VIETTEL.

   3. Tổng Giám đốc VIETTEL có nhiệm vụ tổ chức việc thẩm tra và thông qua các báo cáo tài chính, thực hiện việc công bố, công khai báo cáo tài chính hàng năm của VIETTEL, của các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính. Sau khi đã được Tổng Giám đốc thẩm tra, thông qua, VIETTEL gửi báo cáo tài chính hàng năm đến các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

   4. Sau khi kết thúc năm tài chính, Tổng Giám đốc VIETTEL phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu báo cáo tài chính.

   5. VIETTEL thực hiện chế độ kiểm toán theo quy định của pháp luật và công khai tài chính theo quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật.

   6. Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện chế độ báo cáo chủ sở hữu theo quy định pháp luật và Điều lệ này.

   Theo đó, báo cáo tài chính của VIETTEL sẽ bao gồm Báo cáo tài chính hàng năm của VIETTEL; Báo cáo tài chính hàng năm của các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị trực thuộc, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo, chăm sóc sức khỏe y tế (nếu có); Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kế hoạch tài chính
  Kế toán
  Kiểm toán
  Doanh nghiệp quân đội
  Doanh nghiệp viễn thông
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn