Kế toán thuế

Ngày hỏi:01/12/2014
Cục thuế tỉnh Bình Phước cho Doanh Nghiệp hỏi hai vấn đề sau: thứ nhất: Về xác định nguyên giá TSCĐ. DN nhập máy móc về tạo tài sản cố định và có phát sinh thuế nhập khẫu, nhưng phần thuế nhập khẫu này DN đã đưa thẳng vào chi phí,việc DN đã hạch toán thẳng vào chi phí có sai nguyên tắc không? hướng xử lý như thế nào? Thứ hai: Máy móc nhập Khẩu về tạo TSCD có phát sinh phí vận chuyển là giá FOB (Chi phí vận chuyển cho vào trị giá tính thuế). chi phí vận chuyển này sẽ chia đều bình quân trên máy. Trên Tờ khai xuất nhập khẩu phí FOB chia bình quân cho số lượng máy, nhưng kế toán lại tính phí FOB theo trị giá của từng máy.dẫn đến trị giá của từng máy giữa Tờ Khai và kế toán hoạch toán không giống nhau nhưng Tổng trị giá của tờ khai đó thì bằng nhau. như vậy kế toán có phải điều chỉnh lại cho khớp với tờ khai không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía Cục Thuế. Trân trọng!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

   1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

   a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

   Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm(kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế(không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   1. Đơn vị nhập khẩu máy móc tạo TSCĐ, thuế nhập khẩu phải được tính vào nguyên giá TSCĐ và phân bổ dần vào chi phí thông qua việc trích khấu hao TSCĐ. Thuế nhập khẩu phát sinh đơn vị đã hạch toán trực tiếp vào chi phí là không đúng quy định. Đơn vị phải điều chỉnh giảm chi phí thuế nhập khẩu đã tính vào chi phí, đồng thời điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ, chi phí trích khấu hao TSCĐ theo đúng thực tế phát sinh.

   2. Đơn vị nhập khẩu máy móc tạo TSCĐ, có phát sinh chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được tính trên cơ sở chia bình quân cho số lượng máy móc (được cấu thành trong giá nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu). Mặt khác, chi phí vận chuyển này được tính vào nguyên giá TSCĐ để tính khấu hao. Do đó, nếu việc tính toán lại chi phí vận chuyển của đơn vị làm sai lệch nguyên giá TSCĐ (đối với trường hợp nhập nhiều loại máy móc, hình thành nên nhiều TSCĐ khác nhau) thì đơn vị phải điều chỉnh lại theo đúng thực tế phát sinh.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn