Khai thuế GTGT đối với hoá đơn điều chỉnh số tiền trên hoá đơn GTGT

Ngày hỏi:07/04/2015
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ: 395.896.364đ và VAT: 39.589.636đ. Vậy tôi phải khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai như thế nào cho đúng. Kính mong được sự giúp đỡ của quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Cám ơn bạn đã đến với trang điện tử Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Vấn đề của bạn, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

   “5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

   Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Hồ sơ khai bổ sung

   - Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

   - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

   - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

   Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn có hoá đơn đầu vào đã khai thuế GTGT tháng 01/2015 là 54.300.000đ, nhưng tháng 3/2015 bạn nhận được hoá đơn của bên bán điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hoá đơn tháng 01/2015 với số thuế GTGT đầu vào tương ứng là 14.710.364 đ. Số thuế GTGT đầu vào thực tế phát sinh 39.589.636đ. Trường hợp này bạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế tháng 01/2015 trên phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ gồm:

   - Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh (số liệu đúng);

   - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (giải trình giảm thuế GTGT đầu vào được khầu trừ) ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

   - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn