Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/12/2017

Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Tiến Minh, đang làm việc tại phòng Tài chính Kế Hoạch của quận, gần đây tôi được biết nhà nước có mới ban hành quyết định về quy trình kiểm toán doanh nghiệp, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là việc khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán được quy định như thế nào Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán quy định quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán doanh nghiệp do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/01/2018), cụ thể như sau:

   2. Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ

   a) Thông tin cần thu thập về hệ thống kiểm soát nội bộ

   - Môi trường kiểm soát;

   - Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị;

   - Hệ thống thông tin liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính bao gồm cả các quy trình hoạt động có liên quan và trao đổi thông tin;

   - Giám sát các kiểm soát.

   - Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát được thực hiện.

   - Tình hình và kết quả kiểm soát nội bộ.

   - Các tài liệu văn bản về điều lệ, quy chế hoạt động, quy trình kiểm soát nội bộ (nếu có) của đơn vị được kiểm toán.

   b) Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ

   Các phương pháp chủ yếu:

   - Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước.

   - Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị.

   - Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan.

   - Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.

   - Thử nghiệm một số khâu của quy trình kiểm soát nội bộ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời đối với thắc mắc về việc khảo sát thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn