Khấu hao TSCĐ & thuế GTGT.

Ngày hỏi:19/03/2015
Có phải gửi thông báo đăng ký định mức khấu hao TSCĐ cho cơ quan thuế quản lý hay không? Cty tôi sản xuất hạt điều, vậy cho tôi hỏi những hóa đơn dịch vụ hàng hóa đầu vào phục vụ cho sản xuất có được khấu trừ và hoàn thuế? xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ tiết d, điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định TNCT.

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định TNCT bao gồm:

   Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao…”

   Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

   Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ,…”.

   Căn cứ quy định trên.

   Công ty bạn phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà đơn vị lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.

   Các hóa đơn dịch vụ hàng hóa đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng quy định pháp luật thuế GTGT về khấu trừ thuế, hoàn thuế.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn