Khấu hao TSCĐ

Ngày hỏi:13/12/2013
Kính gửi Cục Thuế Bình Phước.Công ty tôi hiện đang áp dụng khấu hao tài sản có định theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Nhưng trong năm nay có một số tài sản công ty muốn thay đổi thời gian khâu hao nhưng thời gian thay đổi nó vẫn nằm trong khung quy định của thông tư 45. VD: năm 2012 tài sản thuộc dây chuyền sản xuất công ty tôi tính khấu hao là 10 năm nhưng năm 2013 công ty tăng thêm là 12 năm. như vậy có hợp lý với luật thuế TNDN không? xin chân thành cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về chế độ qủan lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ,quy định:
   “3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:
   c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.”
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn kéo dài thời gian trích khầu hao tài sản cố địnhbảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.
   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn