Khấu trừ thuế 10% hay khấu trừ theo lũy tiến?

Ngày hỏi:30/03/2019

Em đang làm kế toán doanh nghiệp, em có trường hợp này trong công ty chưa biết giải quyết sao nên em muốn hòi ạ. Trường hợp là công ty có ký hợp đồng thời vụ với một chị để làm nhân viên vệ sinh (do nhân viên trước đây nghỉ thai sản), hợp đồng 6 tháng. Em không biết trường hợp này công ty em thực hiện khấu trừ thuế 10% hay là khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến đây ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khấu trừ thuế 10% hay khấu trừ theo lũy tiến?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2012) thì thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

   - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

   - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

   Như vậy: Trường hợp công ty có ký hợp đồng thời vụ với một chị để làm nhân viên vệ sinh (do nhân viên trước đây nghỉ thai sản), hợp đồng 6 tháng, thuộc trường hợp phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nên hàng tháng, khi trả lương công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật.

   Trong đó, Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

   Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần hoặc thực hiện khấu trừ thuế trên theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân, cụ thể như sau:

   Khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với:

   - Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

   - Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động.

   Khấu trừ 10% thu nhập áp dụng với:

   - Tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên bao gồm:

   + Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

   + Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

   - Ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên;

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

   Do đó: Trường hợp công ty có ký hợp đồng thời vụ với một chị để làm nhân viên vệ sinh (do nhân viên trước đây nghỉ thai sản), hợp đồng 6 tháng, thì công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đó theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, không được thực hiện khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn