Khi nào công ty trả "cổ tức" cho cổ đông?

Ngày hỏi:29/07/2019

Tôi vừa mới mua cổ phần của một công ty, vậy cho hỏi khi nào tôi nhận được tiền trên số cổ phần của tôi mua? Và tôi có thể nhận tiền thông qua chuyển khoản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp quy định "Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính."

   Như vậy số tiền bạn được nhận trên số cổ phần bạn mua tức là cổ tức bạn được nhận.

   Căn cứ Khoản 4 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc chi trả cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

   Theo Khoản 3 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 quy định hình thức chi trả cổ tức như sau:

   "Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông."

   Như vậy, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên bạn sẽ được nhận cổ tức tương ứng với phần cổ phần của mình. Việc chi trả bằng tiền mặt, bạn có thể thực hiện bằng việc chuyển khoản.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cổ tức
  Trả cổ tức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn