Khi nào thì được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi thường nghe nhắc đến công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên nhưng tôi không hiểu lắm, nên khi biết đến trang tư vấn này, tôi kính mong anh chị giải đáp giúp là tại sao lại gọi như vậy? Mng nhận được phản hồi

Diệu Linh (****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   + Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

   + Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

   + Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

   => Dựa từ những phân tích đó, điều kiện đó, đáp ứng được thì được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

   ** Lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn