Khi nào thì một công ty được xem là công ty mẹ của công ty khác?

Ngày hỏi:29/07/2019

Tôi nghe trên báo đài nói nhiều về công ty mẹ, công ty con. Vậy cho hỏi điều kiện nào để một công ty là công ty mẹ của một công ty khác?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khi nào thì một công ty được xem là công ty mẹ của công ty khác?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp 01 công ty được xem là công ty mẹ của một công ty khác như sau:

   "Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó."

   Như vậy, nếu 01 công ty thuộc 01 trong 03 trường hợp được nêu trên Điều luật trên được xem là công ty mẹ của một công ty khác.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn