Khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không

Ngày hỏi:19/09/2014
Trong cùng 01 ngày doanh nghiệp có 2 hoá đơn của 01 nhà cung cấp (mỗi hoá đơn thấp hơn 20 triệu) và tổng hoá đơn trên 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt cho mỗi hoá đơn: Theo Luật thuế GTGT thì không được kê khai khấu trừ. Vậy theo Luật thuế TNDN thì 02 khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

  Nội dung này được Phạm Đình Huy - TP.TT&HT NNT tư vấn như sau:

  • Điểm c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: “chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT”. Do đó, theo quy định về thuế GTGT không được khấu trừ thì doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí các hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt nêu trên.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn