Khoản lỗ khi chuyển nhượng vốn có được tính vào chi phí được trừ?

Ngày hỏi:25/03/2019

Xin cho hỏi: Doanh nghiệp tôi có phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn trong một công ty nhưng giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với giá mua vào trước đây, dẫn đến công ty bị lỗ trong khoản này. Vậy cho hỏi, trường hợp này doanh nghiệp có thề tính khoản lỗ đó vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay không? Hay doanh nghiệp phải làm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản lỗ khi chuyển nhượng vốn có được tính vào chi phí được trừ?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì thu nhập của doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

   Và theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp doanh nghiệp có thu nhập chuyển nhượng vốn thì phải kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

   Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).

   Như vậy: Trường hợp khi doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn mà bị lỗ thì khoản lỗ sẽ không được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, mà khoản lỗ này sẽ được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

   Doanh nghiệp căn cứ quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn