khoản thù lao trả cho hội đồng quản trị và ban kiểm soátcó chịu thuế TNCN hay không

Ngày hỏi:08/07/2016

Công ty tôi là công ty cổ phần, có khoản thù lao trả cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Khoản thù lao này có chịu thuế TNCN hay không? nếu có thì có được tính vào thu nhập từ tiền lương tiền công hay không?

  Nội dung này được Chi cục thuế tỉnh Quảng Ngãi tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

   “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

   Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

   ….

   2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

   ...

   d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác”.

   Căn cứ quy định trên, khoản thù lao nhận được do tham gia hội đồng quản trị và ban kiểm soát thuộc thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ngãi
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn