Không bắt buộc DN phải mở chi nhánh khi mở rộng địa bàn hoạt động

Ngày hỏi:25/11/2010

Trả lời Công ty CP Bất động sản Việt Nhật về nghĩa vụ thành lập chi nhánh quản lý hoạt động cho thuê bất động sản

  Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt 1 hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại 1 địa phương theo địa giới hành chính.

   Điều 16 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp cũng quy định: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp hoặc đã đăng ký chuyển đổi theo quy định của pháp luật, có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ngoài trụ sở chính.

   Mặt khác, khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động trong việc mở rộng quy mô.

   Do vậy, về nguyên tắc, việc quyết định có thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh là quyền của doanh nghiệp trên cơ sở nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

   Đối với trường hợp của Công ty CP Bất động sản Việt Nhật, Công ty dự kiến mở rộng hoạt động để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản (thuê công trình xây dựng để cho thuê lại), pháp luật chuyên ngành là Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định 153/2007/NĐ-CPngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản cũng không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải mở chi nhánh trong trường hợp muốn mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài địa bàn có trụ sở chính.

   Do vậy, về nguyên tắc doanh nghiệp có thể chủ động trong việc quyết định mở chi nhánh để hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật khi tiến hành các hoạt động của công ty. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp đều phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ khác tại nơi đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thành lập chi nhánh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn