Không góp đủ vốn điều lệ thì công ty có được giải thể không?

Ngày hỏi:08/06/2017

Không góp đủ vốn điều lệ thì công ty có được giải thể không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hồng Mai, hiện đang làm kế toán tại công ty cổ phần TNT, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Công ty thành lập ngày 20/04/2016 gồm có 6 cổ đông. Đến ngày 26/09/2016 các cổ đông họp và thống nhất giải thể công ty. Tuy nhiên các cổ đông chưa ai góp đủ vốn góp và có cổ đông chưa góp đồng nào, như vậy khi làm thủ tục giải thể có bị phạt hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hong.mai***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không góp đủ vốn điều lệ thì công ty bạn chưa chắc có thể được giải thể bởi cần phải đáp ứng rất nhiều điều kiện và thủ tục thì công ty mới có thể giải thể.

   Bạn có trình bày là Công ty bạn thành lập ngày 20/04/2016 gồm có 6 cổ đông. Đến ngày 26/09/2016 các cổ đông họp và thống nhất giải thể công ty. Tuy nhiên các cổ đông của công ty bạn chưa ai góp đủ vốn góp và có cổ đông chưa góp đồng nào. Trong trường hợp này, việc công ty bạn chưa góp đủ vốn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

   Căn cứ vào Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Theo đó:

   - Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

   - Nếu sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

   + Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty. Và họ không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

   + Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

   + Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán số cổ phần này;

   + Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Trường hợp Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì cổ đông đó phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   Xét trong trường hợp này, bạn nêu rằng công ty bạn từ khi thành lập đến khi giải thể không thực hiện việc góp vốn đủ cũng không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Như vậy, công ty bạn đã vi phạm khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Theo đó, công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

   Trên đây là phần hỗ trợ của Ban biên tập Thư Ký Luật về giải thể công ty khi không góp đủ vốn điều lệ. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn