Không góp đủ vốn sẽ bị khai trừ khỏi công ty?

Ngày hỏi:25/12/2018

Tôi là thành viên góp vốn của công ty hợp danh vừa mới được thành lập. Tôi có cam kết góp 15% vốn điều lệ của công ty nhưng hiện tại vì một số lý do tôi có khả năng sẽ không thể thực hiện được cam kết trên. Có phải nếu tôi không góp đủ chứ không phải là không góp. thì sẽ bị khai trừ khỏi công ty hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

   Tại Khoản 3 Điều 173 Luật Doanh nghiệp 2014 thì có quy định:

   "Điều 173. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

   ...

   3. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

   Điều đó không đồng nghĩa thành viên góp vốn đương nhiên bị khai trừ khỏi công ty nếu không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp thì bạn là thành viên góp vốn của công ty hợp danh vừa mới được thành lập, bạn có cam kết góp 15% vốn điều lệ của công ty nhưng không có khả năng góp đủ số vốn đã cam kết, thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của bạn đối với công ty.

   Bạn có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn