Không lập sổ đăng ký thành viên công ty bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:23/02/2019

Trước đây tôi và một số người quen có cùng thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nhưng vì có quá nhiều công việc phải làm nên chúng tôi đã quên không lập sổ đăng ký thành viên. Nay bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện và lập biên bản. Vậy công ty tôi sẽ bị phạt thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có số lượng thành viên (có thể là tổ chức, cá nhân) không vượt quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

   Theo quy định tại Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

   - Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

   - Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

   - Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên thì việc lập sổ đăng ký thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải được thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Do đó: Việc công ty bạn từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến nay vẫn chưa lập sổ đăng ký thành viên công ty là không phù hợp với quy định của pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử phạt hành chính theo quy định.

   Tại Điểm b Khoản 2 và Điểm d Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;

   ...

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   đ) Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;"

   Như vậy: Trường hợp doanh nghiệp không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, còn buộc phải lập lại sổ đăng ký thành viên theo quy định.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn bị lập biên bản vi phạm với hành vi không lập sổ đăng ký thành viên thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và buộc phải lập lại sổ đăng ký thành viên theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn