Không phải thành viên hợp tác xã có được làm thành viên hội đồng quản trị không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Năm 2017, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã tại Thái Bình. Đơn vị hoạt động khá tốt, nay muốn đề xuất một người ngoài hợp tác xã về làm thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã. Như vậy, có được không? Hay cụ thể cần đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   1. Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Là thành viên hợp xác xã;

   b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

   c) Điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

   Như vậy, nếu không là thành viên hợp tác xã theo quy định trên thì không được là thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn