Không thể lấy giấy đăng ký kinh doanh vì không đúng mẫu chữ ký

Ngày hỏi:13/11/2014

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty em muốn thành lập một công ty cổ phần mới nên Giám đốc giao cho e làm Bộ hồ sơ Đăng kí thành lập doanh nghiệp cho công ty này. Tất cả mọi giấy tờ như: Biên bản họp hội đồng quản trị về việc góp vốn vào công ty mới Biên bản họp hội đồng cổ đông về việc cử người đại diện cho công ty mới Điều lệ  Hợp đồng thuê trụ sở  => Chữ kí của chủ tịch hội đồng quản trị trên những giấy tờ đó đều do e kí nháy ( Tại vì sếp hối quá với lại bác chủ tịch hội đồng quản trị rất bận, và thường đi công tác)  Mọi giấy tờ đều chuẩn bị xong hết, đã nộp vào phòng đăng kí kinh doanh và sở kế hoạch đầu tư => đã ra được biên nhận giấy đăng kí kinh doanh. Theo luật thì người đại diện pháp luật phải cầm giấy biên nhận ra Phòng trả giấy đăng kí kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư để lấy Giấy đăng kí kinh doanh nhưng như nói ở trên bác chủ tịch hội động quản trị thường ko có mặt ở trụ sở nên em phải làm giấy ủy quyền cho em và đã ra phòng công chứng để công chứng viên xác nhận. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây. Chữ kí trên tờ giấy ủy quyền là chữ kí sống của bác chủ tịch còn chữ kí của giấy tờ trong bộ hồ sơ là của em kí nháy nên không giống. Bên trả giấy của sở không cho e lấy Giấy đăng kí kinh doanh ra và bắt phải giống chữ kí trong bộ hồ sơ mới được. Vậy e có mấy câu hỏi như sau: - Bây giờ nếu muốn lấy đc giấy thì bác Chủ tịch hội đồng quản trị phải đích thân ra Sở kế hoạch đầu tư để lấy và phải kí giống với chữ kí nháy trong bộ hồ sơ. Hay còn phương án nào khác không. ? - Nếu đã kí như vậy thì sau này e có thể làm đơn xin đổi mẫu chữ kí trong hồ sơ để thành chữ kí sống của chủ tịch hội đồng quản trị được không ? - Và hiện tại e đang cầm tờ biên nhận giấy đăng kí kinh doanh liệu e có thể làm đơn xin rút bộ hồ sơ ra, và trình chủ tịch hội đồng quản trị kí lại chữ kí đúng được không?

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Làm bản cam kết xác nhận chữ ký và đóng dấu công ty khẳng định trước đây chữ ký là thế này và bây giờ chữ ký là thế này và ký vào ngày ký giấy ủy quyền có công chứng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn