Không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Công ty tôi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian 1 năm. Nhưng công ty tôi không làm thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty có được không? Bởi vì công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nhiều nơi. Nếu làm hết thì rất mất thời gian.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

   Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có trách nhiệm đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

   Do đó: Đối với thông tin mà bạn công cấp cho chúng tôi thì công ty của bạn đã đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian 1 năm. Nên công ty đồng thời cũng có trách nhiệm gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

   Trường hợp công ty không thực hiện thủ tục gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.

   Theo đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

   Ngoài ra, còn buộc phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh nới công ty đã đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn