Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản

Ngày hỏi:15/11/2016

Việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hồng Thanh (email: thanh***@gmail.com,18 tuổi), hiện đang là sinh viên năm 1 Trường Đại học Văn Lang. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp về việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản đã được quy định cụ thể tại Điều 65 Luật Phá sản 2014.

  Theo đó, việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản được quy định như sau:

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó; trong trường hợp cần thiết thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việc xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã vắng mặt thì người được Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chỉ định làm đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện công việc kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

  3. Bảng kiểm kê tài sản đã được xác định giá trị phải gửi ngay cho Tòa án nhân dân tiến hành thủ tục phá sản.

  4. Trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều này là không chính xác thì Tòa án nhân dân yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức kiểm kê, xác định lại giá trị một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị tài sản được xác định, định giá theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê.

  5. Trường hợp đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác không hợp tác về việc kiểm kê tài sản hoặc cố tình làm sai lệch việc kiểm kê tài sản thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi giải quyết phá sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phá sản 2014.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn