Kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày hỏi:07/12/2010
Xin chào Luật sư, Tôi là Chu Văn Thước, xin nhờ Luật sư trợ giúp: "Có quy định nào của Nhà nước cấm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ (100% vốnNhà nước)  kiêm chức Chủ tịch HĐQT Công ty con (Công ty cổ phần có trên 51% vốn Nhà nước) hay không"? Xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Luật sư Đào Kim Lân tư vấn như sau:

  • Chào bạn!

   Theo quy định, Thành viên của HĐQT ( tất nhiên là cả chủ tịch HĐQT) không phải là người liên quan hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ, mà ngườ có thẩm quyền đó chính là thành viên HĐQT của công ty mẹ. Do đó thành viên công ty mẹ không thể đồng thời là thành viên công ty con.
   Thân ái chào bạn !!!

   trích Luật doanh nghiệp
   ..............

   Điều 108. Hội đồng quản trị

   1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

   2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

   .................

   h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

   ..........................

   Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

   1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

   b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

   .....................


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn