Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Ngày hỏi:28/09/2021

Theo quy định về pháp luật doanh nghiệp mới thì Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

   Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

   - Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty;

   - Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; thành viên Hội đồng thành viên của công ty; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của công ty;

   - Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Kiểm soát viên của doanh nghiệp cổ phần tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một số ngành nghề nhất định và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn