Kiểm toán viên có được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên hay không?

Ngày hỏi:22/10/2018

Xin chào các luật sư, tôi là Phạm Minh Thông. Tôi hiện đang hành nghề kiểm toán viên. Tôi muốn xin Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì có được không thưa các luật sư thân mến? Xin cảm ơn nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Những người là luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Phá sản 2014 thì kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

   - Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Kiểm toán viên nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

   Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị theo mẫu TP-QTV-08 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP; trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

   Người bị từ chối cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   Kiểm toán viên thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   - Không đủ điều kiện hành nghề Quản tài viên;

   - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   - Đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích;

   - Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn