Lãi suất cho vay của Quỹ hợp tác xã được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2021

Cho tôi hỏi: Lãi suất cho vay và đồng tiền cho vay, thu nợ của quỹ hợp tác xã được quy định thế nào theo luật mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 25 Nghị định 45/2021/NĐ-CP quy định về lãi suất cho vay và đồng tiền cho vay, thu nợ của quỹ hợp tác xã như sau:

   1. Nguyên tắc xác định lãi suất và đồng tiền cho vay, thu nợ

   a) Lãi suất cho vay của Quỹ hợp tác xã phải phù hợp với chính sách ưu đãi, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Chính phủ và từng địa phương, đồng thời, đảm bảo nguyên tắc trang trải đủ chi phí hoạt động của Quỹ hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật về lãi suất cho vay;

   b) Lãi suất quá hạn đối với từng trường hợp cụ thể do Quỹ hợp tác xã quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn;

   c) Đồng tiền cho vay và thu nợ là đồng Việt Nam.

   2. Thẩm quyền quy định lãi suất cho vay, lãi suất quá hạn, miễn, giảm lãi suất cho vay thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã, quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT