Làm hợp đồng hay biên bản góp vốn?

Ngày hỏi:27/03/2015

Chúng em có 5 người cùng góp vốn để thành lập công ty, nhưng công ty lại đứng tên sở hưu của một người và công ty là công ty TNHH. luật sư cho em hỏi với công ty của em thì làm họp đồng góp vốn hay là biên bản góp vốn thì đúng quy định pháp luật và các biên bản này có cần phải có dấu của cơ quan pháp lý nào, để nếu xẩy ra tranh chấp nó còn là cơ sở pháp lý để giải quyết!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Vì công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 chủ sở hữu cũng là người góp vốn do đó việc có hơn 1 người tham gia góp vốn thành lập công ty, công ty phải chuyển sang hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lêc (hoặc CTCP). Trong trường hợp bạn vẫn muốn lựa chọn hình thức công ty TNHH 1 thành viên. Những người đã thực tế tham gia góp vốn với bạn chỉ có thể góp vốn thông qua hợp đồng cho vay với bạn. theo dó bạn sẽ ký hợp đồng vay nợ (vay vốn) với 4 người còn lại để thành lập doanh nghiệp. Việc ký hợp đồng góp vốn, lập biên bản góp vốn áp dụng cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên (hoặc CTCP), không áp dụng cho công ty TNHH 1TV.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn