Làm sao để tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH?

Ngày hỏi:24/10/2019

Mình đọc trong Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Vậy làm sao để tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

   a) Tăng vốn góp của thành viên;

   b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

   Theo đó việc tăng vốn điều lệ bằng việc tăng vốn góp của thành viên được thực hiện như sau :

   Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

   Về hồ sơ, thủ tục: Theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì công ty cần chuẩn bị tài liệu sau gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đóng trụ sở:

   - Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

   - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên;

   - Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tăng vốn điều lệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn