Làm thế nào để thành viên góp vốn ra khỏi công ty?

Ngày hỏi:26/11/2019

Cho em hỏi CT TNHH 2 thành viên có 2 thành viên và 1 người góp vốn. Nhưng 1 thành viên chiếm 50% vốn góp không làm việc gì nhưng mỗi tháng đều muốn nhận lợi nhuận. Giờ em muốn thành viên này ra khỏi công ty có được không ạ? Có căn cứ nào không ạ? Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Quyền của thành viên:

   Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, việc nhận lợi nhuận từ công ty là quyền của thành viên góp vốn. Nếu bạn không muốn điều này thì có thể thỏa thuận với thành viên đó và họ sẽ làm thủ tục đề nghị công ty mua lại vốn góp của họ theo Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó:

   Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   b) Tổ chức lại công ty;

   c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

   Trường hợp không đàm phán mua lại vốn góp thì Điều lệ công ty nên quy định rõ người trực tiếp điều hành thì sẽ nhận lương của vị trí công việc để đảm bảo công bằng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn