Làm việc hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì có được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

Ngày hỏi:27/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì người lao động làm việc hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì có được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có quy định:

   Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là người lao động).

   => Như vậy, nếu người lao động làm việc hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thâm niên
  Hưởng phụ cấp thâm niên
  Phụ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn