Lập bảng kê hàng hóa

Ngày hỏi:27/08/2014
Kính gửi cục thuế bình phước công ty tôi mới ra kinh doanh trong lĩnh vực mua bán, sản xuất chế biến nông sản nhưng đơn vị tôi chủ yếu mua bán thương mại nhân hạt điều, Công ty tôi mua hàng nhân hạt điều (gồm hàng nhân điều xô,LP, WS, w240, w320 ...)nhưng chủ yếu là mua của các hộ dân bán lại cho công ty tôi. vì vậy công ty tôi không có hóa đơn đầu vào (vì các hộ đó không có hóa đơn để xuất cho cty khi tôi mua hàng). khi cong ty tôi bán hàng cho bạn hàng ở Bình duong và đồng nai. Vì vậy khi tôi bán tôi xuất hóa đơn cho khách hàng các nhân điều cty tôi đã mua, vậy xin hỏi cục thuế bình phước là đối với đầu vào của công ty tôi không có hóa đơn vậy cty tôi lập bảng kê hàng hóa mua vào không có hóa đơn đối với nhân điều được không. Khi cơ quan thuế kiểm gia yêu cầu giải trình thông tin tài liệu khi cty tôi lập bảng kê mua hàng khong có có hơn được không. Khi kiểm tra quyết toán thuế thì đơn vị tôi không có hóa đơn đầu vào thì cty tôi có bị phạt và truy thu gì không. Xin cục thuế bình phước tra lời giúp cty tôi các vấn đề trên. tôi xin chân thành cảm ơn nhiều

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hànghóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

   - Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

   ….

   Căn cứ khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ, quy định.

   “Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn mua mua hàng nhân hạt điều (gồm hàng nhân điều xô,LP, WS, w240, w320 ...) nhưng chủ yếu là mua của các hộ dân bán lại thì không thuộc trường hợp được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên. Trường hợp này, các hộ gia đình nếu cần có hóa đơn để giao cho người mua thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

   Khi kiểm tra quyết toán thuế, đơn vị bạn không có hoá đơn đầu vào thì bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn