Lập kế hoạch công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong trong trường hợp đặt hàng

Ngày hỏi:20/10/2018

Là sinh viên năm cuối trường Đại học Thủy Lợi, hiện đang thực tập tại Ban quản lý công trình thủy lợi của huyện. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Lập kế hoạch công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong trong trường hợp đặt hàng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập kế hoạch công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong trong trường hợp đặt hàng
   (ảnh minh họa)
  • Lập kế hoạch công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong trong trường hợp đặt hàng được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Hàng năm trước ngày 31 tháng 7 năm trước năm kế hoạch căn cứ vào thực trạng tưới nước, tiêu nước, cấp nước trong điều kiện thời tiết bình thường, đơn vị đặt hàng lập kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ cần đặt hàng gửi cơ quan tài chính để tổng hợp trong kế hoạch ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trình tự thời gian lập kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn