Liên minh hợp tác xã là gì?

Liên minh hợp tác xã là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Liên minh hợp tác xã là Tổ chức phi chính phủ do các hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, tuyên truyền, vận động, phát triển hợp tác xã, tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên, đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   Có hai loại liên minh hợp tác xã: liên minh hợp tác xã theo ngành và liên minh của tất cả các hợp tác xã thuộc các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được tổ chức ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tên gọi và tài chính của liên minh hợp tác xã do điều lệ của Liên minh hợp tác xã quy định.

   Tổ chức phi chính phủ do các hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, tuyên truyền, vận động, phát triển hợp tác xã, tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên, đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   Có hai loại liên minh hợp tác xã: liên minh hợp tác xã theo ngành và liên minh của tất cả các hợp tác xã thuộc các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được tổ chức ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tên gọi và tài chính của liên minh hợp tác xã do điều lệ của Liên minh hợp tác xã quy định.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn