Logo đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền được chiếm tối đa bao nhiêu phần trăm diện tích biển hiệu?

Ngày hỏi:13/11/2018

Gia đình tôi có kinh doanh mỹ phẫm, sao khi tham khảo các nguồn pháp lý thì chúng tôi đã có thống nhất về vị trí đặt biển hiệu cũng như tính pháp lý của biển hiệu đó. Tuy nhiên còn một vấn đề nhỏ nhờ các bạn hỗ trợ giúp tôi: Logo đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền được chiếm tối đa bao nhiêu phần trăm diện tích biển hiệu? Căn cứ pháp lý.

(*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, có quy định nội dung biển hiệu gồm:

   a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

   b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

   c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

   d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

   đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

   e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

   => Như vậy, một biển hiệu theo quy định pháp luật cần đáp ứng các nội dung trên, trồng thời cần đảm bảo diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn