Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV công đoàn được phân phối ra sao?

Ngày hỏi:24/10/2018

Vừa qua sau một tiết học em có biết đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn, tại đây em được cung cấp rất nhiều kiến thức hay, nhưng có vấn đề em chưa rõ lắm: Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV công đoàn được phân phối ra sao? Mong các anh/chị giải thích giúp em.

Như Ý - Sinh viên kế toán

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành, có quy định:

   Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi bù lỗ năm trước, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật được phân phối như sau:

   1. Trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận.

   a) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển công ty.

   b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   - Công ty xếp loại A được trích 3 tháng tiền lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   - Công ty xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   - Công ty xếp loại C được trích 1 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   - Công ty không thực hiện được việc xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

   c) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

   - Công ty xếp loại A được trích 1,5 tháng lương thực hiện của quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp.

   - Công ty xếp loại B được trích 01 tháng lương thực hiện của quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp.

   - Công ty xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện được việc xếp loại thì không được trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp.

   d) Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên tối đa không quá 40% tổng lợi nhuận sau thuế.

   đ) Công ty trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi không đủ mức quy định trên được giảm trừ mức trích quỹ đầu tư phát triển để bổ sung hai quỹ, nhưng mức trích tối đa không quá mức trích quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

   2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên, được để lại Công ty 30%, nộp 70% về Chủ sở hữu (đại diện Chủ sở hữu).

   Đại diện Chủ sở hữu nộp 40% số lợi nhuận thu được về Chủ sở hữu. Trong năm nộp theo kế hoạch, khi có báo cáo tài chính nộp lợi nhuận theo báo cáo tài chính.

   3. Quản lý và sử dụng các quỹ

   a) Việc quản lý và sử dụng các quỹ của đơn vị phải đúng mục đích, đúng đối tượng và được chấp thuận của Chủ sở hữu (đại diện Chủ sở hữu), thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ cơ sở và quy định của Nhà nước.

   b) Công ty chỉ được chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động; quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp sau khi thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn