Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của DATC?

Ngày hỏi:06/11/2020

Em muốn hỏi về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo quy định mới nhất. Nhờ anh chị hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 29 Nghị định 129/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực 10/12/2020) quy định về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận như sau:

   - Lợi nhuận thực hiện trong năm là kết quả kinh doanh của Công ty, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và từ các hoạt động khác. Lợi nhuận của Công ty được xác định là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này.

   - DATC thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ theo quy định đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Trên đây là nội dung về lợi nhuận và phần phối lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT