Luật Doanh nghiệp quy định như thế nào về việc thừa kế cổ phần

Bố tôi là cổ đông sáng lập nắm giữ 20% cổ phần phổ thông của CTCP A, thành lập năm 2008. Đầu năm 2009 bố tôi mất mà không để lại di chúc thì số cổ phần của bố tôi tại Công ty A được giải quyết như thế nào? Luật Doanh nghiệp quy định như thế nào về việc thừa kế cổ phần này?

  Nội dung này được Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • Luật Doanh nghiệp không có quy định cụ thể về việc thừa kế trong CTCP. Do đó, việc thừa kế cổ phần trong trường hợp của bạn được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và Điều lệ Công ty (nếu có).

   Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông sẽ được để lại cho những hàng thừa kế sau:

   - Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   - Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   - Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Như vậy, những người thừa kế theo pháp luật của cổ đông đã chết phải thông báo với Công ty A về việc hưởng thừa kế và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. Trường hợp người được hưởng thừa kế không muốn trở thành cổ đông sáng lập của Công ty thì có thể chuyển nhượng số cổ phần trên cho các cổ đông sáng lập khác trong Công ty hoặc cho người khác không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn