Luật sư nước ngoài có được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên không?

Ngày hỏi:13/05/2020

Cho hỏi, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam thì có được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 12 Luật Phá sản 2014 quy định những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   - Luật sư;

   - Kiểm toán viên;

   - Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

   Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

   - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài do Bộ Tài chính cấp;

   - Bản tóm tắt lý lịch (tự khai);

   - 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

   Như vậy, Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam có thể được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên nếu có nhu cầu và tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn