Lương tối thiểu vùng thay đổi có phải làm lại thang bảng lương của doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:20/08/2019

Đối với trường hợp là doanh nghiệp ngoài nhà nước khi lương tối thiểu vùng tăng thì doanh nghiệp có phải làm lại thang lương, bảng lương không? Mong sớm nhận phản hồi. 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tìm các quy định của pháp luật lao động và một số luật liên quan thì không có quy định nào doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi thang lương, bảng lương khi mức lương tối thiểu vùng có thay đổi.

   Nhưng tại Khoản 5 Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương, có quy định:

   5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

   Và tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012, có quy định:

   Điều 90. Tiền lương

   1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   Vậy nên, nếu doanh nghiệp ngoài nhà nước trả lương cho người lao động bằng với mức lương tối thiểu vùng thì khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi, doanh nghiệp cũng buộc phải thực hiện việc điều chỉnh thang bảng lương. Còn nếu doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi doanh nghiệp không phải thực hiện việc thay đổi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn