Lý do dừng cấp phép tổ chức một số lễ hội

Ngày hỏi:29/12/2016

Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên (Yên Bái) đã được cấp phép tổ chức hội Chọi trâu tại một số địa phương. Tuy nhiên hiện có chủ trương vận động doanh nghiệp cùng nhân dân không tổ chức các lễ hội này nên doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính do đã đầu tư nhiều vào việc tổ chức. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

  Nội dung này được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tư vấn như sau:

  • Về nguyên tắc, việc tổ chức lễ hội thực hiện theo các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội, quy định chi tiết một số điều về tổ chức lễ hội tại Quy chế.

   Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chấn chỉnh, không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội, trong đó có lễ hội, hội chọi trâu.

   Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 164/VHTTDL-NVVH ngày 23/2/2016 về việc rà soát, báo cáo hoạt động tổ chức trò chơi dân gian trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái; UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 100/UBND-VX ngày 2/3/2016 gửi UBND các xã, thị trấn, yêu cầu không tổ chức trò chơi dân gian chọi trâu (hội chọi trâu) trên địa bàn huyện.

   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cơ quan chuyên môn (Cục Văn hóa cơ sở) hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái căn cứ việc phân cấp về quản lý lễ hội quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn