Mã ngành dịch vụ hỗ trợ giáo dục bao gồm những dịch vụ nào?

Ngày hỏi:13/09/2018

Chào anh/ chị tư vấn pháp luật, tôi là Nguyễn Viết Tuấn, ngành nghề giáo dục và đào tạo tôi không được biết ngành nghề này không chỉ có các hoạt động giáo dục mà còn có các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhóm ngành dịch vụ hỗ trợ giáo dục bao gồm những dịch vụ nào? Mã ngành nghề này là bao nhiêu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   856 - 8560 - 85600: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

   Nhóm này gồm:

   - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:

   + Tư vấn giáo dục,

   + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

   + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

   + Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

   + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

   Loại trừ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về khoa học xã hội và nhân văn được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn