Mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được ghi theo cấu trúc nào?

Ngày hỏi:24/03/2021

Mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được ghi theo cấu trúc nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

   Mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được ghi theo cấu trúc sau:

   - Mã cấp tỉnh: 02 ký tự bằng số;

   - Mã cấp huyện: 01 ký tự bằng chữ cái tiếng Việt;

   - Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

   - Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự bằng số, từ 000001 đến 999999.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn