Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày hỏi:28/11/2019

Liên quan đến việc hiệu đính thông tin, mình muốn tìm hiểu xem hiện có Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Nếu có thì mình kiếm mẫu này ở đâu? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-14 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-14

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   GIẤY ĐỀ NGHỊ

   Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ...............................

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa);

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế);

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:

   - Thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là:

   - Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hiện nay là:

   Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký.

   Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
   (Ký, ghi họ tên)1

   ______________________

   1

   - Trường hợp hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

   - Trường hợp hiệu đính thông tin của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn