Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Ngày hỏi:29/11/2019

Bên mình đang chuẩn bị làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện. Cho mình hỏi hiện có Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện được quy định tại Phụ lục II-22 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-22

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

   1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………….

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Lý do chấm dứt hoạt động:

   2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Điện thoại (nếu có) Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

   Tên chi nhánh:

   Địa chỉ chi nhánh: .

   Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
   (Ký, ghi họ tên)1

   ______________________

   1

   Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

   Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn